dimecres, 13 de febrer de 2013

ELS POLLS: Informació per pares
Què són?
El poll del cap és un insecte d’uns 2 mm de llarg, de color gris que viu entre els
cabells, on troba un ambient càlid i humit. És un paràsit que s’alimenta de sang. Viu entre 16 i 30 dies. La seva reproducció és molt ràpida. La femella posa entre 100 i 300 ous (llémenes), que tarden entre 7 i 10 dies en incubar la larva fins que neix el poll. Les llémenes s’adhereixen fortament a la base del cabell i
són blanques. Aquests polls no transmeten malalties i no són en si mateixos cap risc per la salut pública.

Com saber si se’n tenen?
El símptoma principal és una picor persistent al cap produïda per la irritació que fa la saliva del insecte a la petita ferida de la picada. Gratar-se el cap pot
produir lesions a la pell i infeccions bacterianes. Les zones on és més fàcil
detectar els polls i les llémenes són el clatell i darrera les orelles. Els polls
adults són difícils de veure perquè fugen de la llum.

Com es transmeten?
Els polls es desplacen ràpidament. No salten ni volen. Passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells. Això és més freqüent en situacions on hi ha una estreta convivència com a les llars, les escoles i les llars d´infants. Al contrari del que molts pensen, el poll afecta igual als cabells sans i nets. També es poden encomanar si s’intercanvien pintes, gorres, pinces del cabell, tovalloles... El contagi pot produir-se mentre hi hagi un poll viu en els cabells de la persona
parasitada o en els seus accessoris. D’aquí la importància d’eliminar totes les
llémenes.
Els polls es difonen fàcilment entre les persones, i en especial entre els nens.
Afecten a persones de qualsevol edat i de totes les classes socials. El contagi es produeix sobretot a l’entorn de la persona parasitada (família, companys d’escola, mestres…).


Els polls a l’escola

L’escola és un espai on la presència de polls al cap pot ser freqüent, ja que la
convivència de molts nens n’afavoreix la difusió, malgrat que pares i mestres
ens preocupem per evitar-ho, per això, és molt important que els pares ho notifiquem a l’escola el més aviat possible.
Com s’actuarà des de l’escola ?
Si un/una  mestre/a detecta polls en el cap d’un alumne, avisarà al tutor/a corresponent, qui trucarà a la  família per tal que vinguin a l’escola a recollir el seu fill/a  i iniciin el tractament corresponent per a eliminar els polls.              Des de l’escola es comunicarà a la resta de famílies dels alumnes no infestats amb qui pot tenir contacte per tal que a casa facin el seguiment dels seus fills/es. 
En cas que a  l’escola  en detectés la presència de polls en diferents grups/classes d’alumnes,  la comunicació es farà a totes les famílies.  
Un cop eliminats els polls, l’alumne pot tornar a assistir a l’escola i la família ha de continuar fent el seguiment . 
Recordeu !!! És imprescindible que els pares/mares revisem els caps dels nostres fills de forma regular.


Com eliminar els polls?

L’eliminació requereix temps i perseverança

A la farmàcia hi ha diferents preparats però es recomana que contingui PERMETHRIN al 1% i millor si és amb crema o gel.

1. La crema s’aplica durant almenys 30 minuts amb els cabells secs. Els cabells han de quedar ben xops. Desprès es netegen els cabells amb xampú normal. S’ha de fer 2 dies seguits a la nit.

2. Desprès de rentar els cabells i amb els cabells molls s’ha de passar una pinta fina per eliminar les llémenes (que sigui d’acer i especial antipolls).
S’ha de pentinar durant una bona estona, assegurant-se que s’han pentinat tots els cabells, de la base a la punta i a contrapèl. A cada pentinada s’ha de revisar la pinta per si hi ha polls o llémenes, si n’hi cal rentar-la amb els dits i un raspall de dents vell.
Un cop pentinats els cabells sempre s’han de repassar i treure amb els dits les llémenes que encara puguin quedar. Dedicar-hi una bona estona i amb llum
suficient, ja que la crema pot no haver matat a les llémenes.
Durant varis dies seguits pentinar amb la pinta especial i després repassar amb els dits.
Si desprès d’aplicar la crema es troba algun poll viu, però es mou més lentament no cal tornar a rentar el cap. S’ha de treure els polls morts o que encara estiguin vius amb la pinta especial.
Perquè es desenganxin millor les llémenes es poden deixar els cabells ben molls durant una hora amb vinagre, tapant el cap amb una gorra o film de plàstic.
Desprès rentar-los amb xampú normal i pentinar amb la pinta fina especial antipolls.
No s’ha de fer el mateix dia que s’aplica la crema, s’ha de fer un altre dia.
Desprès del tractament cada 2 o 3 setmanes torneu a pentinar els cabells amb la pinta especial.


3. Fer una altra aplicació de la crema de PERMETHRIN al 1% al cap de 7 dies o 10 dies després de la primera.


L’endemà de fer la primera aplicació del tractament l’alumne pot assistir a classe.

És important que els nens afectats es tractin tots simultàniament i també revisar tota la família (nens i adults) i tractar tots els infestats al mateix temps. Així, va millor que si hi ha un grup de nens afectats en una classe tots facin el tractament el mateix dia, i tots segueixin les actuacions recomanades en els punts anteriors.


Els nens no parasitats no s’han de tractar però s’han de revisar.

Els convivents familiars s’haurien de revisar el cap bé i pentinar-se repetidament amb la pinta fina especial per detectar els polls i tractar tots els convivents infestats al mateix temps.
Aquells convivents en què no s’hi hagin vist els polls però hi ha molt risc de que pugin haver-se infestat (com ara haver compartit pintes o dormir en el mateix llit), caldrà revisar-los durant dos o tres dies seguits i pentinar-los amb la pinta especial. Els polls es mouen molt fàcilment, i si no se’n han vist polls però hi ha llémenes cal tractament.

Mesures preventives


Portar els cabells curts o ben lligats i estrets amb trenes o cues.
No compartir pintes, gorres, bufandes, gomes ni cintes dels cabells.
Evitar el contacte entre els caps.
Pentinar tres cops al dia i revisar les pintes i raspalls.
Utilitzar suavitzant pels cabells i pentinar-los bé sense embolics.
Evitar recolzar el cap en sofàs, coixins, etc. que hagin estat amb contacte amb una persona infestada.
Si observem a la canalla que es rasca o diu que té picor al cap, mirar-li de seguida si té polls. Dediqueu-hi temps.
No serveixen els xampús ni locions insecticides com a prevenció, perque poden causar reaccions al.lèrgiques locals, com emvermelliment i picor del cuir capil.lar. A més l’us abusiu produeix  resistència per part dels polls fent que els tractaments es tornin ineficaços. En canvi si que podem mullar els cabells una bona estona amb vinagre (2 parts d’aigua per una de vinagre). Es pot utilitzar vinagre de poma que és més suau.Altres mesures
Desinfectar la roba i objectes de la manera següent :
Rentar la roba a 60º
La roba que no es pugui rentar ficar-la en una bossa de plàstic tancada durant 10-15 dies, perquè el poll adult no pot viure sense aliment (sang) més de 2-4 dies.
Les pintes, raspalls, diedemes, etc. Introduir-les en aigua molt calenta durant 10 minuts o en una solució de permetrina ( la mateixa que s’usa pel cap)
Si és possible, passeu l’aspiradora per tota la casa, especialment estores, coixins, butaques, etc ...

Les 10 mentires
Els nens agafen els polls a les piscines.
S’encomanen per contacte de tovalloles.
Els cabells morenos atreuen més els polls.
Als cabells fins i prims els polls no s’hi enganxen.
Als cabells tenyits no hi ha polls.
Els cabells bruts agafen més polls que els nets.
Els cabells curts no agafen polls.
Els laboratoris farmacèutics llancen els polls a les sortides de les escoles.
Els polls són un insecte d’ara, abans no n’hi havia.
Mares i nenes són les úniques que agafen polls.
Si desitgeu més informació podeu adreçar-vos a:
Centre d´Atenció Primària del vostre poble que s’ocupa dels aspectes
de salut a l’escola.  

Seu central del Servei de Salut Comunitària de Barcelona: telf. 932 921 415,
e-mail  HYPERLINK "mailto:legea@aspb.es" legea@aspb.es.

Servei Regional de Salut a Lleida.Secció d’Epidemiologia. Telf. 973 701 600

Webs consultades per l'elaboració d'aquest document:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:  HYPERLINK "http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir514/csfaq_2.htm" \t "_blank" http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir514/csfaq_2.htm 
Centro para el control y la prevención de enfermedades:  HYPERLINK "http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/lice/factsht_head_lice_spanish.htm" \l "how_spread" \t "_blank" http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/lice/factsht_head_lice_spanish.htm#how_spread 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Cataluya:  HYPERLINK "http://www.farmaceuticonline.com/familia/familia_polls.html" \t "_blank" www.farmaceuticonline.com/familia/familia_polls.html 
Agència de Salut Pública de Barcelona:  HYPERLINK "http://www.aspb.es/quefem/docs/Polls_cat.pdf" \t "_blank" www.aspb.es/quefem/docs/Polls_cat.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada